Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Eucharystia na Wzgórzu Ambony Krzyża

W roku Wielkiego Jubileuszu 2000 lat od Narodzin Chrystusa zrodziła się inicjatywa budowy drewnianego krzyża przy ul. Partyzantów w Tuchowie, obok cmentarza wojskowego nr 163 z I wojny światowej. Drewniany krzyż widniał majestatycznie na tuchowskim wzgórzu przez 5 lat. Inicjatorem jego budowy był tuchowianin, śp. Czesław Patyk.

W 2005 roku podjęto i doprowadzono do pomyślnego końca dzieło renowacji krzyża, zaś dnia 11 września tegoż roku dokonano aktu uroczystego jego poświęcenia wraz z odnowioną figurą Matki Bożej. Następnie na placu przed krzyżem została po raz pierwszy odprawiona msza św. Od tamtego wydarzenia minęło właśnie 11 lat. W ciągu ostatnich 10 lat co roku, jeżeli tylko pozwalały na to warunki atmosferyczne, w czasowej bliskości święta Podwyższenia Krzyża Świętego, sprawowana jest eucharystia na tutejszym Wzgórzu Ambony Krzyża.
W niedzielę, 11 września br., po raz kolejny wierni z Tuchowa oraz jego bliższych i dalszych okolic licznie zgromadzili się przy krzyżu, by uczestniczyć w niecodziennej eucharystii pod „dachem nieba”, sprawowanej na tym tuchowskim wzgórzu, skąd widać nasze rodzinne miasto, parafialną świątynię, nasze miejsca zamieszkania i pracy. Ta msza św. była dla nas prawdziwą ucztą wdzięczności Bogu za dar odkupienia i wyrazem wielkiego szacunku dla Chrystusowego krzyża.

Modliliśmy się z ufnością pięknymi i przepełnionymi głębią słowami polskiej poetki – Marii Konopnickiej:
„O podniesiony na krzyżu, o Panie!
Z otchłani wieków wołamy ku Tobie!
Ty zbaw swe wierne, a nawiedź je w grobie
I ducha ożyw, i daj zmartwychwstanie.”

Przygotowała: Anna Piątek


Fot. Krzysztof Jasiński

Skip to content