Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Europejska nagroda zapobiegania przestępczości

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) organizuje konkurs na europejską nagrodę w dziedzinie zapobiegania przestępczości (ECPA) na temat: „Cyberbezpieczeństwo społeczności lokalnych ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wykorzystywaniu dzieci w sieci”.

Zgłoszenia należy przesyłać do Departamentu Komunikacji Społecznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do dnia 8 września 2017 roku.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej: https://mswia.gov.pl/pl/bezpieczenstwo/europejska-siec-zapobie/aktualnosci

Skip to content