Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ferie zimowe w Poradni w Tuchowie

Kolejny już rok, w drugim tygodniu ferii zimowych, w dniach 4 – 8 lutego 2008 r. Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie – Filia w Tuchowie organizuje zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku od 6 do 8 lat z zaburzeniami mowy oraz trudnościami w nauce czytania i pisania.

Zajęcia będą prowadzone w formie terapii indywidualnej i grupowej przez specjalistów: pedagogów, psychologów i logopedów. Głównym celem przedsięwzięcia jest połączenie zabawy z oddziaływaniem terapeutycznym. W tym roku zaplanowano cykl zajęć relaksacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, plastycznych oraz rozwijających sprawność językową. Dodatkową atrakcją zimowiska są coroczne warsztaty plastyczne prowadzone w Domu Kultury w Tuchowie. Prace dzieci zostaną umieszczone w galerii na terenie Filii Poradni. W pracy z dziećmi wykorzystane zostaną elementy różnych metod i programów, m.in.:
– Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz,
– Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona,
– Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
– Programu rozwoju percepcji wzrokowej M. Frostig,
– Pedagogiki Zabawy,
– Programu stymulacji rozwoju językowego G. Krasowicz – Kupis,
– Glottodydaktyki,
– Odimiennej metody nauki czytania J. Majchrzak.

Skip to content