Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gimnazjum w Siedliskach znowu w akcji !

Po niepodważalnym sukcesie jakim był Projekt Językowy Socrates Comenius Publiczne Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach weźmie udział w projekcie e-Twinning – to jednak mało powiedziane – PG w Siedliskach będzie … koordynatorem całego przedsięwzięcia !!

W dniach 29-30 listopada 2007 r. zostało zorganizowane seminarium kontaktowe „Partnerstwa eTwinning” w Żylinie na Słowacji. Seminarium zostało zorganizowane przez stronę słowacką dla 20 nauczycieli słowackich, 20 czeskich i 20 polskich z województw: opolskiego, śląskiego i małopolskiego, którzy szukają partnera do współpracy. Językiem konferencji był język: polski, czeski i słowacki. I właśnie w takim seminarium brały udział dwie przedstawicielki z PG w Siedliskach: Halina Piotrowska i Ewa Ustjanowska. Pojawiły się tam również nauczycielki z Detvy, z którymi wspólnie realizowany był projekt Socrates. Seminarium zaowocowało, gdyż został znaleziony partner z Czech, który wspólnie ze szkołą w Detvie i Siedliskach weźmie udział w projekcie eTwinning, a PG w Siedliskach będzie koordynatorem całego przedsięwzięcia.
Strona projektu

Skip to content