Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gmina Tuchów wnioskuje o dotację z Funduszu Dróg Samorządowych

Gmina Tuchów dokonała właśnie ostatnich uzgodnień związanych z dwoma wnioskami w ramach programu: Fundusz Dróg Samorządowych. Złożone dokumenty aplikacyjne dotyczą remontu ulicy Rolniczej w Tuchowie oraz drogi Buchcice-Granice-Rychwałd. Wnioskowana kwota dotacji wynosi: 565 635,00 zł.

Wniosek na remont ulicy Rolniczej w Tuchowie dotyczy odcinka 700 metrów, gmina posiada wszystkie niezbędne dokumenty, tj. zgłoszenie robót budowlanych oraz zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu. Remont związany jest z wykonaniem nowej nawierzchni na całej szerokości drogi oraz utwardzeniem pobocza po obu stronach drogi. Drugi wniosek dotyczy odcinka Buchcice-Granice-Rychwałd o długości 2 125 metrów, a remont będzie miał podobny charakter, tzn. wykonana zostanie nowa nawierzchnia oraz utwardzone zostanie pobocze po obu stronach. Przy obu inwestycjach wykonane zostanie oznakowanie pionowe.
Koszt remontu ulicy Rolniczej szacowany jest na ponad 270 tys. zł, a drogi w Buchcicach na ponad 850 tys. zł.
Jeśli Gmina Tuchów uzyska dofinansowanie to obydwa zadania będą zrealizowane jeszcze w tym roku.

Skip to content