Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Gminna ewidencja zabytków i Gminny program opieki nad zabytkami

Burmistrz Tuchowa informuje, że od dnia 28 listopada 2019 r. rozpoczynają się prace polegające na aktualizacji Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami.

W związku z powyższym w najbliższych dniach przedstawiciele firmy działającej na zlecenie gminy, będą dokonywać oględzin obiektów zabytkowych na terenie całej gminy Tuchów (m.in. budynki mieszkalne i gospodarcze, kapliczki i figury przydrożne, kościoły, cmentarze i inne), wykonywać dokumentację fotograficzną, a także w razie potrzeby przeprowadzać wywiady z mieszkańcami i właścicielami danych obiektów.

Opracowana dokumentacja posłuży do dokonania, zgodnie z wymogami ustawowymi, aktualizacji Gminnej ewidencji zabytków oraz Gminnego programu opieki nad zabytkami, które będą na późniejszych etapach prac podlegały konsultacjom z mieszkańcami oraz uzgodnieniom z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków.

Bardzo prosimy o przychylne potraktowanie pracowników wykonujących powyższe czynności oraz udzielanie pomocy, np. umożliwienie wejścia na teren posesji prywatnych, czy przekazanie posiadanych informacji.

Skip to content