Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Granty z ”Równać szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2008 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to konkurs po raz pierwszy w nowym kształcie tzn. konkurs dwuetapowy a wnioski mogą składać organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i miast (do 20 000 mieszkańców).

Nabór wniosków w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego został rozszerzony do dwóch etapów. Zadanie, które stawiane jest przed zainteresowanymi organizacjami w pierwszym etapie, polega na przygotowaniu diagnozy środowiska lokalnego. Dopiero w drugim etapie (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty działań. Realizacja projektów rozpocznie się w czerwcu i potrwa przez osiemnaście kolejnych miesięcy i powinny one precyzyjnie odpowiadać na faktycznie istniejące problemy i potrzeby młodzieży. Większa skala działań wymaga większych nakładów, dlatego najlepsze projekty uzyskają dofinansowanie w wysokości do 50 000 zł.
Więcej na stronie:
www.rownacszanse.pl

Skip to content