Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Historyczny” sukces

Uczeń klasy Vc Michał Smutek został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531- 1683. Od Obertyna do Wiednia”.

Była to już XVI edycja tego konkursu w roku szkolnym 2010/2011. Konkurs jest ogólnopolskim konkursem tematycznym, przeznaczonym dla uczniów klas IV- VI szkoły
podstawowej i gimnazjum. Uczniowie biorący udział w konkursie musieli wykazać się wiadomościami i umiejętnościami z zakresu historii Polski i historii powszechnej od X-XX wieku określonymi w podstawie programowej szkoły podstawowej i gimnazjum, znajomością zagadnień z historii Polski w latach 1531–1683 poszerzającymi podstawę programową szkoły podstawowej i gimnazjum, wiedzą dotyczącą oręża polskiego od X-XX wieku, z uwzględnieniem znajomości broni i barwy, architektury obronnej,
topografii wojskowej, heraldyki, sfragistyki, falerystyki, literatury, muzyki i pieśni, malarstwa historycznego. Uczeń przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem
mgr Małgorzaty Buczyńskiej. Zgodnie z decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie, uczniowi przysługuje 12 punktów w procesie rekrutacji do gimnazjum.

Tekst przygotowała: Małgorzata Buczyńska

Laureatowi i opiekunowi gratulujemy i życzymy dalszych wspaniałych sukcesów!

Skip to content