Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

I sesja Młodzieżowej Rady VII kadencji

Informujemy o najbliższym posiedzeniu Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów zaplanowanym na dzień 20 listopada 2015 r.

O godzinie 11:30 odbędzie się spotkanie robocze, w którym udział wezmą:
– radni wybrani na kolejną, VII kadencję,
– Prezydium Młodzieżowej Rady VI kadencji,
– członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej.

O godzinie 13:00 odbędzie się wspólna sesja Młodzieżowej Rady (X sesja Młodzieżowej Rady VI kadencji oraz I sesja Młodzieżowej Rady VII kadencji).

Obrady będą mieć miejsce w sali posiedzeń nr 10 w Ratuszu, I p. Rynek 1, Tuchów.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji, powitanie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów w kadencji 2013- 2015.
4. Wręczenie podziękowań i zaświadczeń radnym kończącym VI kadencję.
5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze, prezentacja radnych VII kadencji.
6. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów.
8. Wybór wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy.
9. Wybór sekretarza Młodzieżowej Rady.
10. Zapytania i wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów
Jakub Rogoziński

Skip to content