Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

II sesja Młodzieżowej Rady Gminy

Serdecznie zapraszamy do udziału w II sesji Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów, która odbędzie się 14 kwietnia 2008 r. (poniedziałek), o godzinie 10:00 w sali posiedzeń w Ratuszu.
Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów
Anna Ciężkowska


Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie planu pracy MRGT na rok 2008.
4. Informacja na temat możliwości zaangażowania się młodzieży w działalność wolontariatu na rzecz stowarzyszeń.
5. Współpraca pomiędzy szkołami a Kołem PTTK w Tuchowie.
6. Informacja o organizacji turnieju sportowego.
7. Informacja na temat propozycji tworzenia muzeum miasta Tuchowa.
8. Zapytania i wolne wnioski.
9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski radnych.
10. Zamknięcie sesji.

Skip to content