Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Inauguracja roku szkolnego – inwestycja w młodzież i dzieci

W sobotę 21 września 2019 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Kotulskiej w Jodłówce Tuchowskiej odbyła się Gminna Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowaną przez ks. Józefa Jaworskiego, w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli. Następnie na placu przy szkole odśpiewano Hymn Polski i podniesiono flagę na maszt. Po okolicznościowych przemówieniach zaproszono gości do wnętrza budynku na program artystyczny przygotowany przez uczniów.

Występy dzieci związane były z pożegnaniem wakacji i powitaniem szkoły, a także z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej. Ostatnim punktem programu była humorystyczna scenka „O sporcie na wesoło”.
Po zakończeniu uroczystości, na nowo wybudowanym boisku rozegrany został mecz piłki nożnej: uczniowie kontra rodzice i samorządowcy.

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego to dobra okazja do podsumowania remontów i inwestycji w placówkach oświatowych w gminie Tuchów.

Dwa nowe boiska sportowe w Jodłówce Tuchowskiej

Szkoła Podstawowa w Jodłówce Tuchowskiej wzbogaciła się o dwa nowe boiska sportowe: wielofunkcyjne i do piłki siatkowej. Inwestycja została sfinansowana dzięki dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz środkom z budżetu Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tuchów.

Boisko wielofunkcyjne ma wymiary 44 x 24 m, zaś do siatkówki – 24 x 15 m. Oba posiadają nawierzchnię poliuretanową, która charakteryzuje się dużą wytrzymałością i bardzo dobrymi parametrami użytkowymi. Ponadto przy boiskach zainstalowane zostały ławki i kosze parkowe. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wynosi blisko 700 tys. zł. Połowę tej kwoty Powiat Tarnowski pozyskał z Ministerstwa Sportu i Turystyki, zaś wkład własny do projektu, w ramach którego powstała ta inwestycja, pochodził z budżetu Powiatu Tarnowskiego i Gminy Tuchów – po 175 000,00 zł.

Z boisk korzystają dzieci i młodzież z DWD, uczniowie Szkoły Podstawowej w Jodłowce Tuchowskiej oraz lokalna społeczność. W okresie wakacyjnym stosowny regulamin daje pierwszeństwo korzystania z tych obiektów instytucji powiatowej, zaś w roku szkolnym pierwszeństwo to będzie po stronie szkoły podstawowej.

Przedszkole „Batalionik” w Siedliskach

Zakończono prace budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń biurowych na oddział przedszkolny w istniejącym budynku wielorodzinnym w miejscowości Siedliska. Od 1 września działa tam Przedszkole „Batalionik” w Siedliskach, które funkcjonuje w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubaszowej.
Koszt przebudowy pomieszczeń wyniósł 105 810,00 zł i został pokryty z budżetu Gminy Tuchów.

Pomieszczenia biurowe w budynku Szkoły Podstawowej w Buchcicach

Zakończono prace budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na pomieszczenia biurowe w budynku Szkoły Podstawowej w Buchcicach.
Koszt przebudowy pomieszczeń wyniósł 121 155,00 zł i został pokryty z budżetu Gminy Tuchów.

Publiczne Przedszkole „Polak Mały” w Piotrkowicach

Od 2017 roku trwały prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach w związku z utworzeniem Publicznego Przedszkola „Polak Mały” w Piotrkowicach. Łączny koszt przystosowania pomieszczeń do prowadzenia przedszkola wyniósł 283 448,64 zł i został on pokryty z budżetu Gminy Tuchów. We wrześniu 2019 r. przedszkole przyjęło pierwszych uczniów pod swoje skrzydła.

Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Tuchowie

Trwają prace remontowo-budowlane związane z zadaniem pn. „Modernizacja wielofunkcyjnego boiska sportowego w Tuchowie na działce numer 1550/4”, które realizowane jest z pomocą środków pochodzących z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dotychczasowe boisko wykonane było z urazogennego materiału, a dodatkowo otaczające je ogrodzenie (piłkochwyty) były zbyt niskie. Oba te czynniki miały bezpośredni, negatywny wpływ na bezpieczeństwo użytkowników, głównie dzieci i młodzieży. W efekcie wykorzystanie obiektu jest na niskim poziomie. W związku z tym planowana jest wymiana nawierzchni na bezpieczną (syntetyczna, poliuretanowo-gumowa, przepuszczalna dla wody) oraz podwyższenie piłkochwytów za bramkami.

Taka modernizacja spowoduje znaczne zwiększenie liczby osób korzystających z boiska, głównie osób, które do tej pory ze względu na swoje bezpieczeństwo z niego nie korzystały. Dodatkowo zamontowane zostaną nowe bramki do gier zespołowych oraz nowe stojaki do koszykówki. Odnowione, wymalowane zostaną dotychczasowe słupki stanowiące konstrukcję ogrodzenia. Na nowym, zmodernizowanym boisku będzie można organizować rozgrywki w dyscyplinach takich, jak: piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa.

Koszt modernizacji boiska wynosi 290 844,82 zł, z czego 168 000 zł pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego.

Skip to content