Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Informacja

Informujemy, że Zarząd Powiatu Tarnowskiego w dniu 13 lipca 2016 r. ogłosił konkurs ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu pn. „Program zdrowotny dotyczący profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce” w 2016 roku oraz konkurs ofert na wybór realizatorów (lub realizatora) programu polityki zdrowotnej pn. „Program zdrowotny profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce” w 2016 roku.

Konkursy ofert skierowane są do podmiotów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Ostateczny termin składania ofert upływa 28 lipca 2016 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Tarnowskiego – www.powiat.tarnow.pl

Skip to content