Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jak założyć i zarządzać organizacją pozarządową?

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego ogłasza rekrutacje na szkolenie pn. „Jak założyć i zarządzać organizacją pozarządową” w ramach projektu „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski”.

Do udziału zapraszamy osoby fizyczne chcące założyć organizację pozarządową zamieszkałe, uczące się lub pracujące na terenie powiatów: brzeskiego, tarnowskiego, dąbrowskiego i miasta Tarnowa.
Cykl szkoleniowy odbędzie się w dniach: 26.05., 28.05., 09.06. i 11.06.2018 r.

Tematyka szkolenia:
– analiza potencjału środowiska pod kątem zawiązania grupy inicjatywnej,
– formalne aspekty prowadzenia organizacji pozarządowej,
– organizacja pozarządowa jako miejsce pracy,
– organizacja pozarządowa – pozyskiwanie środków na działalność.

Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 15.05.2018 do 22.05.2018 w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Inkubatora: ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 14 307 01 31.

Projekt „Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Tarnowski” jest realizowany w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX „Region spójny społecznie”, działanie 9.3. „Wsparcie ekonomii społecznej”.

Skip to content