Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Jestem mały, wiem więcej” po raz pierwszy w Tuchowie

Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie, Burmistrz Tuchowa oraz Zespół Szkół w Tuchowie w dniach 20.09 – 27.10.2016 r. zrealizowali projekt edukacyjny pod nazwą: „JESTEM MAŁY, WIEM WIĘCEJ”.

Projekt wsparty został finansowo również przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie.


Kliknij, aby obejrzeć fotorelację.

„Jestem mały, wiem więcej” to projekt, którego pomysłodawcą jest Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Krakowie a tegoroczna edycja projektu jest już jego szóstą odsłoną. Środki finansowe na przeprowadzenie programu pochodzą w głównej mierze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. W skali roku, w województwie małopolskim w projekcie uczestniczy średnio 8 szkół. W tym roku program ten został przeprowadzony także w Tuchowie.

W projekcie udział wzięło 30 uczniów klas drugich Zespołu Szkół w Tuchowie. Zajęcia prowadzone były przez druhny i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie. W trakcie zajęć główny nacisk położono na właściwe zachowania w sytuacjach zagrożenia, znajomość i umiejętność korzystania z numerów alarmowych a także podstawy udzielania pierwszej pomocy. Każdy z uczestników projektu otrzymał na własność mundurek strażacki, w którym uczestniczył w zajęciach.

18 października uczestnicy projektu wraz z opiekunami odwiedzili remizę Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie zapoznali się ze sprzętem będącym na wyposażeniu miejscowych druhów oraz mogli przez chwilę poczuć się jak prawdziwi strażacy operując prądownicą oraz podając różne prądy wody.

Kolejne zajęcia wyjazdowe odbyły się 25 października. Tym razem uczestnicy projektu pojechali do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych, mali strażacy odbyli ćwiczenia w sali edukacyjnej „OGNIK”, powstałej w ramach programu „Bezpieczna +”, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa uczniów oraz kształtowanie ich wiedzy i świadomości na temat zagrożeń zewnętrznych, a także rozwijanie ich umiejętności zachowania się w razie wystąpienia niebezpiecznych sytuacji. Następnie obejrzeli sprzęt, który na co dzień wykorzystują do działań tarnowscy strażacy z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1.

Uroczyste zakończenie projektu odbyło się 24 listopada br. w hali MOSiR w Tuchowie. Wśród gości, którzy odpowiedzieli na zaproszenie znaleźli się: dyrektor Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP woj. małopolskiego Kazimierz Sady, wojewódzki koordynator Projektu Łukasz Łach, przewodniczący Komisji Rewizyjnej ZOP ZOSP RP w Tarnowie Andrzej Witek, burmistrz Tuchowa Adam Drogoś, zastępca przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie Jerzy Odroniec, dyrektor Zespołu Szkół w Tuchowie Józef Wzorek, wicedyrektor Wanda Siwek a także wychowawczynie uczestników projektu: Barbara Potok, Ewa Kawa, Beata Osika i Elżbieta Fryzowska. Na sali obecni byli także druhny i druhowie prowadzący zajęcia w trakcie trwania projektu tj: Paulina Kukułka, Monika Sandecka, Maciej Boratyński, Grzegorz Wąs i Łukasz Giemza. Wśród obecnych na hali widzów nie zabrakło uczniów Zespołu Szkół oraz bardzo licznej grupy rodziców naszych małych strażaków. Po programie artystycznym przygotowanym przez wychowawczynie i dzieci, głos zabrali zaproszeni goście, w tym druh Kazimierz Sady, który wraz z druhem Łukaszem Łachem przeprowadzili ustny oraz praktyczny egzamin dla uczestników projektu zakończony rozdaniem certyfikatów oraz niespodzianek – maskotek strażackich.

Skip to content