Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Jubileusz Szkoły Podstawowej w Lubaszowej

Szkoła Podstawowa im. Batalionu AK „Barbara” w Lubaszowej była miejscem, w którym 25 września 2021 roku odbyła się gminna inauguracja roku szkolnego 2021/2022. Wybór miejsca nie był przypadkowy, bowiem placówka świętuje w tym roku swój  jubileusz. To w tej szkole od stu lat kształcą się kolejne pokolenia lubaszowian. I choć tych najstarszych murów pierwszego budynku szkoły już nie ma, to pamięć o minionych latach  wciąż trwa. Bo szkoła, to przecież nie mury, to ludzie, którzy ją tworzą – dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz uczniowie i ich rodzice.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Gerarda w Lubaszowej. Druga część uroczystości odbyła się na szkolnym dziedzińcu. Pani dyrektor Barbara Dusza przywitała zaproszonych gości na czele z panią burmistrz Magdaleną Marszałek oraz panem Wiktorem Chrzanowskim – zastępcą burmistrza. Swoją obecnością uroczystość uświetnili również radni gminni, władze wsi, proboszcz parafii Lubaszowa o. Michał Reinke, dyrektor Gminnej Administracji Oświaty pani Agnieszka Ryndak, dyrektorzy szkół i przedszkoli, przedstawiciele organizacji działających na terenie Lubaszowej – Ochotniczej Straży Pożarnej, Stowarzyszenia Aktywni Lubaszowianie, przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Tuchowie oraz UKS Four Bike, jak również  przedstawiciele Rady Rodziców, emerytowani i aktualnie pracujący nauczyciele, pracownicy szkoły oraz uczniowie. Pani Grażyna Karaś – radna powiatu tarnowskiego oraz przewodnicząca Komisji ds. Oświaty przesłała okolicznościowy list. Następnie przyszedł czas na przemówienia. Głos zabrali kolejno pani burmistrz Magdalena Marszałek, zastępca pan Wiktor Chrzanowski – absolwent Szkoły Podstawowej w Lubaszowej, radny pan Grzegorz Wesołowski oraz przedstawiciele OSP w Lubaszowej. Pani dyrektor Barbara Dusza przedstawiła historię Szkoły Podstawowej w Lubaszowej, począwszy od roku 1921, aż do teraźniejszości. Usłyszeliśmy o początkach szkoły, o tym jak się rozwijała i zmieniała przez minione sto lat, przypomnieliśmy sobie ludzi, którzy tę szkołę tworzyli i dla niej pracowali. Następnie przyszła pora na część artystyczną, w której uczniowie w formie krótkich scenek ukazali przeszłe i teraźniejsze dzieje szkoły. Nie zabrakło humoru, ale i refleksji nad upływającym czasem i tęsknotą za tym, co minęło. Po występie przyszedł czas na poczęstunek i zwiedzanie szkoły. Goście mogli obejrzeć szkolne kroniki, prezentacje oraz pamiątkowe fotografie, z których spoglądali na nas zarówno pierwsi uczniowie, nauczyciele, jak i ci, którzy dziś tworzą szkolną społeczność. Na zakończenie goście wpisali się do Księgi Pamiątkowej.

Dziękujemy wszystkim, którzy swoją obecnością uświetnili  naszą uroczystość. Świadomość bogatej, stuletniej historii zobowiązuje nas do poszanowania tradycji i jednocześnie  mobilizuje do pracy oraz pozwala z ufnością patrzeć w przyszłość.

Katarzyna Majcher

Skip to content