Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

„Już pływam” w gminie Tuchów

W listopadzie zakończyła się realizacja projektu „Już pływam” w ramach zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży”, współfinansowanego ze środków województwa małopolskiego.

W projekcie trwającym od 28 marca 2017r. do 21 listopada 2017r. realizowanym w dwóch terminach tj. od 28 marca 2017r. do 7 czerwca 2017r. i od 19 września 2017r. do 21 listopada 2017r. uczestniczyło 135 uczniów klas I do VI w tym:
– 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Burzynie
– 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej
– 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Karwodrzy
– 30 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Siedliskach
– 45 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tuchowie
– 15 uczniów ze Szkoły Podstawowej Zabłędzy.

Zajęcia odbywały się na krytej pływalni w Tarnowie pod fachową opieką instruktorów i ratowników. Projekt obejmował 20 godzin nauki pływania dla każdego uczestnika. Nauka pływania prowadzona była w cyklu dziesięciu dwugodzinnych zajęć w grupach liczących po 15 osób.

Uczestnictwo w projekcie umożliwiło zdobycie podstawowych umiejętności pływania, zapoznanie się z przepisami i zasadami bezpieczeństwa na pływalni, aktywne spędzanie czasu wolnego, podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów oraz korygowanie przez zabawę wad postawy ciała.

Całkowity koszt projektu: 47 300,00 zł.
Kwota dofinansowania – pomoc finansowa województwa małopolskiego: 23 300,00 zł.
Wkład własny gminy – uwzględnia opłaty rodziców w wysokości 25 zł od każdego ucznia biorącego udział w projekcie: 24 000,00 zł.

Skip to content