Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kierunek – samodzielność i niezależność

Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie prowadzi nabór do projektu systemowego pn. „Kierunek – samodzielność i niezależność” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 7.1.1 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmuje kompleksowe wsparcie w zakresie szkoleń:
– wzmocnienia kompetencji społecznych, w ramach którego uczestnicy wzmocnią umiejętności społeczne przydatne w codziennych relacjach z innymi; w zakresie komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, wzmocnienia własnej wartości, pozytywnego myślenia oraz motywowania do zmian postaw życiowych,
– doradztwa zawodowego, dzięki któremu uzyskają umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, wzmocnią wiedzę w zakresie własnych możliwości i predyspozycji oraz poznają istotne czynniki mające wpływ na swój wizerunek w oczach przyszłego pracodawcy,
– wzmocnienia zdolności zawodowych, które obejmuje szkolenia zawodowe o tematyce:
* przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kategorii B,
* florystyka i bukieciarstwo z elementami decupage,
* opiekun/ka osoby starszej i niepełnosprawnej,
* opiekun/ka dziecięca,
* profesjonalny sprzedawca obejmujący obsługę kasy fiskalnej, terminala kart płatniczych oraz podstawy obsługi programu do fakturowania,
* kurs komputerowy,
* stylizacja paznokci,
* operator wózków widłowych,
* operator koparko-ładowarki.

Osoby chętne do udziału w szkoleniach mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchowie.
Projekt skierowany jest do osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, klientów pomocy społecznej, którzy:
– zamieszkują i są zameldowani w gminie Tuchów,
– mieszczą się w przedziale wiekowym 18–64 lata,
– należą do jednej z grup osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych (w tym rolników).
Dodatkowo mogą charakteryzować się niskim wykształceniem, brakiem kwalifikacji zawodowych lub innymi cechami ograniczającymi wejście na rynek pracy i wypełnianie ról społecznych.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje od realizatorów projektu:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuchowie
ul. Jana Pawła II 4, 33-170 Tuchów
Biuro projektu: I piętro, pokój nr 12.
lub u pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów.
Telefon: 14 6525-489
e-mail: slowik.ops@op.pl

Skip to content