Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Największa dotacja dla Tuchowa

Wniosek Gminy Tuchów złożony do Komisji Europejskiej w Brukseli do Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w ramach programu „Europa dla Obywateli” na dofinansowanie jubileuszowego X Międzynarodowego Spotkania Miast Bliźniaczych 2009 w Tuchowie, został rozpatrzony pozytywnie i tym samym Gmina otrzyma dotację w kwocie 17363,42 €.

Warto dodać, że spośród 17 wniosków z Polski, tuchowski otrzymał najwyższe dofinansowanie a wszystkich rozpatrzonych wniosków było 237. Przypomnijmy, że Gmina Tuchów w poprzednim roku również uzyskała dotację z tego samego źródła na Międzynarodowe Spotkanie Miast Bliźniaczych 2008 w Tuchowie w wysokości 10 744,40 €.
Obecna dotacja dotyczy spotkania, które odbędzie się w dniach od 29 maja do 1 czerwca 2009 roku i wezmą w nim udział przedstawiciele wszystkich miast partnerskich Tuchowa, tj.: Saint-Jean de Braye (Francja), Pettenbach (Austria), Detvy (Słowacja), Martfu (Węgry), Mikulova (Czechy), Baraniwki (Ukraina) i Illingen (Niemcy).

Skip to content