Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kolejna umowa Spółki Komunalnej

Coraz bliżej do rozpoczęcia realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec”. Tym razem doszło do podpisania bardzo ważnej umowy na pomoc techniczną.

2 grudnia prezes Spółki Komunalnej Dorzecze Białej Sławomir Jędrusiak podpisał kolejną umowę związaną z realizacją projektu wodno-kanalizacyjnego dotowanego z Funduszu Spójności. Umowa ta dotyczy pomocy technicznej i została zawarta z firmą Eko-Konsulting-Projekt „Conseko-BBM-Design” z Krakowa. Opiewa ona na kwotę 1 947 tys. zł i dotyczy przede wszystkim udziału firmy we wdrażaniu projektu, m.in. prowadzenie postępowań zamówień publicznych, przygotowanie projektu, finansowanie i planowanie oraz monitoring i sprawozdawczość. To jedna z najważniejszych umów podpisanych przed przystąpieniem do realizacji projektu.

Oto fotorelacja w tego wydarzenia.

Skip to content