Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kolejne pieniądze dla Tuchowa

Małopolsce przydzielono ponad 91,2 mln zł na odbudowę infrastruktury po ubiegłorocznej powodzi. Dzięki tym środkom małopolskie samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i budynki komunalne.

Promesy przyznane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opiewają na łączna kwotę ponad 91 mln złotych. Pieniądze trafią do 167 małopolskich samorządów (150 gmin, 16 powiatów oraz do samorządu województwa małopolskiego).
Pieniądze na usuwanie skutków powodzi pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa. Samorządy otrzymają dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim, dlatego samorządy powinny jak najszybciej przystąpić do procedur przetargowych. Samorządy muszą przeznaczyć otrzymane dofinansowanie na odbudowę tych obiektów, które zostały uwzględnione wcześniej w protokołach komisji wojewody ds. weryfikowania szacunków strat w infrastrukturze komunalnej.

Tuchów otrzyma 440 000 zł na następujące inwestycje:
– Odbudowa ulicy Piotrowskiego w Tuchowie 440 m, intensywne opady atmosferyczne 2010
– Odbudowa drogi gminnej Piotrkowice – Buchcickie k/Stańczyk 300 m, intensywne opady atmosferyczne 2010
– Odbudowa drogi gminnej Meszna Opacka – Brzozówki k/lasu 600 m, intensywne opady atmosferyczne 2010
– Odbudowa ulicy Okólnej w Tuchowie 420 m, intensywne opady atmosferyczne 2010
– Odbudowa drogi gminnej Zabłędza – Ryje – k/Okaza 900 m, intensywne opady atmosferyczne 2010

Skip to content