Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Kolektory słoneczne w gminie Tuchów

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej gminy dotyczącym wykorzystania odnawialnych źródeł energii – montażem kolektorów słonecznych, współfinansowanych z Unii Europejskiej Urząd Miejski w Tuchowie podjął w tym zakresie stosowne działania. Z uzyskanych informacji wynika, iż możliwe będzie dofinansowanie projektu dot. instalacji kolektorów słonecznych z funduszy unijnych w wysokości od 50 do 70% kosztów netto całej inwestycji (zakup zestawu kolektorów i jego montaż).

Warunkiem pozyskania powyższej dotacji będzie, po zebraniu odpowiedniej liczby gospodarstw domowych, chcących zamontować kolektory słoneczne, opracowanie audytu energetycznego i wniosku aplikacyjnego, który musi uzyskać odpowiednią ilość punktów na liście rankingowej.
Dlatego też na odwrocie niniejszego pisma została umieszczona stosowna ankieta, którą osoby zainteresowane powinny uzupełnić i złożyć w Urzędzie Miejskim w Tuchowie na Dzienniku Podawczym, parter, pok. Nr 5 lub u sołtysa. Ankiety przyjmowane będą do końca września br.
Za opracowanie wymaganych dokumentów oraz zarządzanie projektem odpowiedzialny będzie Zespół ds. Zarządzania Projektem tut. Urzędu.
Całość przedsięwzięcia finansowana będzie przy udziale banku, który musi uzyskać zapewnienie o przyznaniu dotacji unijnej. Realizację powyższego projektu planuje się rozpocząć w IV kwartale br. (część dokumentacyjna) i realizacja (zakup i montaż kolektorów słonecznych) w latach 2008 i 2009. Po zrealizowaniu projektu z kredytu bankowego, nastąpi refinansowanie poniesionych nakładów z uzyskanej dotacji unijnej (50-70% kosztów netto).

Skip to content