Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkurs ”WW – wiem więcej”

Konkurs „W.W. – Wiem Więcej” realizowany jest przez Województwo Małopolskie od 2001 roku w ramach Programu Promocji Zdolnej Młodzieży. Celem Konkursu jest wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań i kompetencji oraz upowszechnienie wśród młodzieży postaw edukacyjnych polegających na zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy z dziedzin nauki objętych programem nauczania gimnazjum.

Interdyscyplinarna tematyka konkursu oparta będzie na wybranych treściach nauczania przedmiotów zawartych w „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjum”, tj. języka polskiego, historii, matematyki, fizyki i astronomii, chemii, biologii, geografii i plastyki oraz w oparciu o literaturę wskazaną w regulaminie Konkursu.
W bieżącym roku Województwo Małopolskie przystąpiło do realizacji Konkursu we współpracy z Kuratorium Oświaty w Krakowie. Dzięki współpracy z Kuratorium Oświaty, nagrodą dla 50 laureatów będzie wstęp do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej, co znacząco podnosi rangę Konkursu.

Skip to content