Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konkursy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Spotkanie informacyjne poświęcone najnowszym konkursom Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie miało miejsce 19 marca 2008 roku w Centrum Kongresowym Akademii Rolniczej w Krakowie, Al. 29 Listopada 46, w godz. 9.30 – 13.30.

Na spotkaniu omawiane będą m.in.:
1. Typy projektów możliwych do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie 28 lutego 2008 r.
2. Procedura naboru wniosków konkursowych w kontekście Działania 6.3, Poddziałania 7.2.1, Poddziałania 8.1.3, Poddziałania 9.1.2.
3. Kwalifikowalność wydatków w ramach PO KL

Aby zgłosić się na spotkanie należy przesłać zgłoszenie na adres mailowy efs@wup-krakow.pl, w temacie e-maila wpisując „19.03.08 Kraków” a treści: imię i nazwisko, instytucja, telefon kontaktowy oraz e-mail.

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają potwierdzenie drogą mailową w terminie do 3 dni od wysłania zgłoszenia na spotkanie. Szczegółowych informacji udziela Joanna Burdek oraz Monika Jamróz pod numerem telefonu 012 428 78 20

Skip to content