Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne

Burmistrz Tuchowa informuje o konsultacjach społecznych Programu współpracy gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Pełna treść zarządzenia nr 238/2016 burmistrza Tuchowa z dnia 24 października dostępna jest tutaj.

Skip to content