Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w dniu 07.11.2019r. zostały przeprowadzone konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Tuchów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.

[Zobacz protokół z konsultacji]

Skip to content