Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Konta bankowe

Instytucją finansową obsługującą Urząd Miejski w Tuchowie jest Bank Spółdzielczy w Bieczu Filia w Tuchowie.

59 8627 0001 2023 9000 2645 0001

obsługuje: opłaty skarbowe, podatki, opłaty lokalne, opłaty za zajęcie pasa drogowego, czynsze, dzierżawy gruntów, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego, zakupu nieruchomości i ruchomości.

75 8627 0001 2023 9000 2645 0004

obsługuje: wadia, zabezpieczenia umów

47 8627 0001 2023 9000 2658 0003

obsługuje: opłatę za udostępnienie danych osobowych

Dla przelewów spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej (opłata skarbowa):

IBAN: PL59 8627 0001 2023 9000 2645 0001

SWIFT: SPBUPL21

Informujemy, że osoby fizyczne winny dokonywać wpłat podatku rolnego, podatku leśnego i od nieruchomości na indywidualne rachunki bankowe podatnika wskazane w decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego.

Skip to content