Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Krótka rozmowa z Aleksandrem Kowalikiem – laureatem III nagrody w konkursie na prace popularnonaukowe i badawcze

W roku jubileuszowym Ochotniczej Straży Pożarnej w Tuchowie i z okazji tego jubileuszu 130-lecia wydana została monografia pt. Ochotnicza Straż Pożarna w Tuchowie 1883-2013, która w X KONKURSIE NA PRACE POPULARNONAUKOWE I BADAWCZE DOTYCZĄCE HISTORII POŻARNICTWA otrzymała III nagrodę. Autorem monografii jest Aleksander Kowalik, któremu składamy serdeczne gratulacje.

Janusz Kowalski: Na tę piękną okoliczność chciałbym zapytać, czym pana zdaniem mogła zasłużyć praca na tak wysoką pozycje w ogólnopolskim konkursie.
Aleksander Kowalik: Monografia ta ukazuje metodę prezentacji dużej liczby druhen i druhów jednostki OSP wykonywujących określone statutem zadania, służące lokalnemu społeczeństwu. Konieczne zatem w takiej sytuacji informacje biograficzne prezentowanych osób musiały być skrócone. Metodę tę po raz pierwszy zastosowałem z powodzeniem w 2007 roku w monografii pt. 25 lat dializoterapii w Tarnowie. Opisałem w niej działalność nowo powstałego działu medycznego i zaprezentowałem około 100 osób, nie przekraczając rozsądnej liczby stron. Ale myślę, że to nie ten powód przeważył o ocenie.

J.K.:Wiemy, że jury doceniało też niekonwencjonalność opracowań, a wręcz ich prekursorski charakter.
A.K.:Jeśli moja praca jest prekursorską pod względem metodycznym, to dlatego że zawiera następujące fakty dotyczące tuchowskiej jednostki OSP:
– opisuje chronologicznie, ale w wielkim skrócie, działalność statutową prowadzoną przez tuchowską jednostkę OSP w okresie 130 lat,
– prezentuje przełom w zakresie działań ratowniczych w związku z organizacją w roku 1995 Jednolitego Systemu Ratownictwa Krajowego, powiązanego z nowym przydziałem zadań ratowniczych dla OSP,
– prezentuje w sposób metodyczny, poprzez komisyjne protokoły wywiadów, zarejestrowane poglądy strażackich seniorów na współczesną działalność członków tuchowskiej jednostki OSP,
– przekazuje rodzinne tradycje związane z pełnieniem funkcji strażackich zaobserwowane na przykładzie poszczególnych strażaków,
– przybliża i tworzy dokumenty historyczne o życiu i działalności druhen i druhów obecnie należących do naszej jednostki, wraz z ich zdjęciami i krótkimi notkami biograficznymi,
– ilustruje niektóre typowe oraz nowe czynności strażackie obecnych czasów,
– ukazuje zwiększony obszar działań ratowniczych: pożary, powodzie, wydarzenia komunikacyjne, ratownictwo medyczne, zatrucia chemiczne, ochrona przed szerszeniami, osami i innymi groźnymi owadami,
– ukazuje działalność kulturalną oraz patriotyczno-rocznicową OSP
– prezentuje uczestnictwo w uroczystościach religijnych,
– wskazuje na potrzebne strażakom sprawności fizyczne i wzbogaca ich wiedzę merytoryczną.

J.K.: Dziękuje za rozmowę i pragnę podkreślić w imieniu wszystkich tuchowian, że bardzo cieszymy się z tego sukcesu i życzymy kolejnych w przyszłości.
A.K. Na zakończenie ze swej strony serdecznie dziękuję władzom miejscowym i centralnym (ZGZ OSP RP) za dostrzeżenie naszej monografii i grupowego wysiłku przy jej tworzeniu. Dzieło to powstało w bardzo krótkim czasie 8 miesięcy – od grudnia 2012 do lipca 2013 roku. Było to możliwe, ponieważ zaangażowało się sporo druhen i druhów. Wszystkim zaangażowanym w dzieło tworzenia tej monografii podziękowałem imiennie w słowie wstępnym.

Skip to content