Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Krótko i na temat – tuchowska kultura

W roku 2015 byliśmy na każde kulturalne „zawołanie” w mieście i gminie. Do większości wydarzeń kulturalnych „wnosiliśmy” siebie w całości, do kilku „wnosiliśmy” część siebie. Nigdy nie odmawialiśmy własnego udziału i pomocy. Bo wierzymy, że wspólnie z mieszkańcami budujemy to, co naszym zdaniem w Tuchowie jest ważne, a zawarte jest w haśle: „TUCHÓW KULTURA”. Ze sprawozdań za 2015 r. wyciągnęliśmy tylko kilka liczb, którymi chcemy się z Państwem podzielić.

6 obiektów utrzymywaliśmy i administrowaliśmy nimi. Są to budynki: Domu Kultury w Tuchowie, Domu Kultury w Siedliskach, Domu Kultury w Jodłowce Tuchowskiej, Domu Kultury w Burzynie oraz amfiteatr miejski i mobilna scena.

DANE UŚREDNIONE PRZEDSIĘWZIĘĆ W TYCH OBIEKTACH I W PLENERACH PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
89 zorganizowanych imprez, w tym konkursy, festiwale, przeglądy oraz wydarzenia o charakterze gminnym, regionalnym, małopolskim, ogólnopolskim i międzynarodowym.
ok. 400 występujących i koncertujących, w tym zespołów: muzycznych, wokalno-instrumentalnych, wokalnych, teatralnych, recytatorskich, tanecznych; orkiestr, chórów i solistów.
ok. 40 000 osób, uczestników imprez.
16 260 widzów w kinie „Promień”, w tym 600 zagranych seansów w tym 26 w 3D, zagranych filmów: 22 polskich, 35 europejskich, 48 zagranicznych.
6 retransmisji spektakli muzycznych z Metropolitan Opera.
1800 widzów w ciągu 10 spotkań w ramach projektu Tuchowskie Horyzonty Filmowe
6 zorganizowanych wystaw w Muzeum Miejskim w Tuchowie.
1100 osób zwiedzających Muzeum Miejskie.
400 turystów w Punkcie Informacji Turystycznej.
178 dzieci i młodzieży objętych zajęciami artystycznymi, w tym: 52 w zespole tańca nowoczesnego, 26 w grupach rytmiczno-baletowych, 6 w klubie tańca towarzyskiego, 38 uczestniczących w zajęciach umuzykalniających, 44 w zajęciach plastycznych, 4 w zespole wokalnym, 8 osób w zespole teatralno-recytatorskim.
6 wydań książkowych – 2000 egzemplarzy.
12 wydanych numerów „Kuriera Tuchowskiego” – 24 000 egzemplarzy.
8 stowarzyszeń i organizacji, 2 chóry, 2 orkiestry i 12 szkół, z którymi Dom Kultury współpracował podczas organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych.
2 zespoły profesjonalne , 2 teatry i 5 artystów zawodowych wystąpiło w Tuchowie w roku 2015: JAMAL, BACIARY, z teatru ROMA: Wojciech Rotowski, Justyna Bojczuk, Julian Węglowski, z teatrów krakowskich: Dariusz Gnatowski, Ewa Romaniuk, Agata Woźnicka, Andrzej Róg, a także Anna Jurksztowicz i Krzesimir Dębski, prof. Andrzej Jasiński, prof. Bogumiła Gizbert-Studnicka i Monika Rasiewicz.
Dom Kultury czynny był codziennie, w tym w soboty i niedziele, 14 godzin od 8.00 do 22.00 – podczas imprez plenerowych do godz. 1.00.
Każdy z pracowników DK przepracował 24 niedziele na 48 i 24 soboty na 48. Większość przepracowała po 30 sobót i niedziel.
W roku 2015 Dom Kultury zorganizował 5 staży dla osób bezrobotnych.
W sprzęt i urządzenia do działalności doposażono Dom Kultury w Tuchowie, Dom Kultury w Siedliskach, Dom Kultury w Jodłowce Tuchowskiej i Dom Kultury
w Burzynie.
Blisko 300 tys. zł to przychody Domu Kultury z prowadzonej działalności własnej w większości ze sprzedaży biletów do kina.
Dziesiątki tysięcy osób skorzystały z działalności i usług w 6 obiektach kulturalnych, którymi dysponujemy.

Skip to content