Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Likwidacja Stowarzyszenia Nasza Zabłędza

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 3/2016 z dnia 28 sierpnia 2016 r. walnego zebrania członków Stowarzyszenia Nasza Zabłędza z siedzibą w Zabłędzy, wpisanego do rejestru stowarzyszeń przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463252, rozwiązano Stowarzyszenie i postanowiono o otwarciu jego likwidacji.

Informacja w tym zakresie została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w oparciu o postanowienie Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18.11.2016 roku, w sprawie z sygn. akt: KR.XII. NS-Rej.KRS/024884/16/297.

Na likwidatora stowarzyszenia wyznaczono Teresę Bryg, Jerzego Krasa, Łukasza Turaja.

Wzywa się do składania ewentualnych roszczeń w stosunku do stowarzyszenia w terminie do dnia 18.12.2016 r. na adres ujawniony w KRS, tj. Zabłędza 38 A, 33-170 Tuchów lub e-mail teresa.bryg@nasza.zabledza.pl.

Zaznacza się, że według wiedzy likwidatora stowarzyszenie nie posiada jakichkolwiek zobowiązań względem osób trzecich.

Stowarzyszenie Nasza Zabłędza
Zabłędza 38A, 33-170 Tuchów, woj. małopolskie
e-mail: teresa.bryg@nasza.zabledza.pl

Skip to content