Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Łukasz Giemza najlepszym strażakiem ochotnikiem w Małopolsce!

W niedzielne popołudnie Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, przez niemal trzy godziny było najbezpieczniejszym miejscem w Polsce. To wszystko za sprawą Małopolskiej Gali Strażackiej, na którą przybyło kilkuset strażaków z całego województwa.

Wśród obecnych na sali znaleźli się również parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, a także druhowie z jednostek zlokalizowanych w Małopolsce. Uroczystą galę poprowadzili wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego Anna Pieczarka.

Podczas gali wręczono m.in. honorowe odznaki województwa małopolskiego – Krzyż Małopolski oraz ogłoszono wyniki w konkursach na najlepszą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej, najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą, najlepszego strażaka ochotnika oraz funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej.

Laureatem konkursu i tytuł: „Najlepszy Strażak Ochotnik Województwa Małopolskiego 2019” zdobył druh Łukasz Giemza – prezes OSP w Tuchowie i Komendant Gminny ZOSP RP w Tuchowie.

Wśród nominowanych w kategorii: „Najlepsza Ochotnicza Straż Pożarna Województwa Małopolskiego 2019” znaleźli się druhowie z OSP Dąbrówka Tuchowska, a w kategorii na „Najlepszą młodzieżową drużynę pożarniczą Województwa Małopolskiego 2019” powiat tarnowski reprezentowali młodzi druhowie z OSP Meszna Opacka.

Jest to niewątpliwie wielki sukces strażaków z naszej gminy, gdyż powiat tarnowski był reprezentowany przez przedstawicieli z gminy Tuchów na szczeblu wojewódzkim konkursu we wszystkich kategoriach.

Zgodnie z zapisami regulaminu, wyboru laureatów w konkursach dokonała Regionalna Komisja Konkursowa, w skład której weszli: prezes zarządu OW ZOSP RP, wiceprezesi OW ZOSP RP, Marszałek Województwa Małopolskiego oraz drugi przedstawiciel Województwa, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz drugi przedstawiciel WFOŚiGW, a także Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Wybór w kategorii „Najlepszy Strażak Ochotnik Województwa Małopolskiego 2019” odbywał się w trybie oceny zgłoszeń przez powiatową i wojewódzką komisję konkursową, na podstawie następujących kryteriów ocen: udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych ochotniczej straży pożarnej, zaangażowanie w sprawy lokalne lub ponadlokalne, udział w szkoleniach i kursach.

Zgłoszenia w poszczególnych kategoriach konkursu mogły dokonywać gminy, na obszarze których działa dana ochotnicza straż pożarna, młodzieżowa drużyna pożarnicza czy strażak ochotnik.

Serdecznie gratulujemy druhom z Dąbrówki Tuchowskiej i Mesznej Opackiej. Dziękujemy za godne reprezentowanie Gminy Tuchów w konkursie oraz codzienną służbę.

Łukaszowi Giemzie gratulujemy tego wielkiego wyróżnienia. Wiemy z jak dużym poświęceniem wiąże się służba nie tylko prezesa OSP, ale również komendanta gminnego. Dziękujemy, że możemy zawsze na Ciebie liczyć, nie tylko w sytuacji zagrożenia, ale również w codziennych obowiązkach i sprawach.

fot. malopolska.pl

Skip to content