Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Małopolska dba o środowisko

Samorząd Województwa Małopolskiego wraz z Małopolską Agencją Energii Środowiska oraz przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie organizuje III edycję Małopolskiego Konkursu Ekologicznego Dla Dzieci pn. „Małopolska dba o środowisko”.

Celem konkursu jest zachęcenie do troski o środowisko naturalne oraz podniesienie świadomości ekologicznej dzieci szkół podstawowych z terenu Małopolski. Intencją organizatorów konkursu jest rozbudzenie poczucia odpowiedzialności wobec otaczającej przyrody oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia środowiska.
Organizatorzy mają nadzieję, że plastyczna forma oraz proekologiczny zakres tematyczny Konkursu zachęci uczestników do szczególnej troski o otaczające ich środowisko. Jednocześnie uczestnictwo w Konkursie będzie szansą na zdobycie atrakcyjnych nagród rzeczowych którymi będą: aparat cyfrowy + edukacyjny program komputerowy, odtwarzacz MP4, odtwarzacz MP3 dla kategorii uczniów klas 1 – 3; laptop, aparat cyfrowy odtwarzacz MP4 dla kategorii uczniów klas 4 – 5, oraz edukacyjne programy komputerowe i upominki dla wyróżnionych uczestników Konkursu. Ponadto Komisja Konkursowa dokona wyboru prac, które zostaną zaprezentowane w wydanym przez Organizatora Konkursu albumie „Małopolska dba o środowisko”.

Skip to content