Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

”Małopolska Sieć Szerokopasmowa”

Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Nawara podpisał porozumienia z 11 operatorami telekomunikacyjnymi w sprawie współpracy w zakresie rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej w Małopolsce. Podpisanie porozumień to kolejny krok na drodze do zapewnienia niemal wszystkim Małopolanom dostępu do internetu szerokopasmowego przed rokiem 2012, co będzie efektem realizowanego przez Województwo Małopolskie projektu „Małopolska Sieć Szerokopasmowa”.

Podpisanie porozumień i idąca za nimi współpraca z operatorami posiadającymi infrastrukturę szerokopasmową lub świadczącymi usługi szerokopasmowe dla mieszkańców Małopolski pozwoli na uzgodnienie zakresu rzeczowego koniecznej rozbudowy sieci. Dzięki temu, powstająca infrastruktura nie będzie powielać istniejących już zasobów lub planowanych przez operatorów inwestycji.
Głównym celem projektu Małopolska Sieć Szerokopasmowa (MSS) jest zapewnienie do końca 2011 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90% mieszkańców i 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców w Małopolsce. Projekt zakłada budowę na zagrożonych wykluczeniem cyfrowym terenach województwa małopolskiego, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące już zasoby.

Źródło: www.malopolskie.pl

Skip to content