Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Małopolski Dzień Solidarności z Tybetem

Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 31 marca 2008 roku podjął Rezolucję Nr 12/08 w sprawie łamania praw człowieka w Tybecie. Oto jej treść:

„Radni Województwa Małopolskiego z najwyższym niepokojem obserwują łamanie praw człowieka w Tybecie. Użycie siły przeciwko występującym w obronie swoich praw Tybetańczyków spowodowało już śmierć setek ludzi, wielokroć więcej jest rannych, pozbawionych wolności i represjonowanych. My, Polacy, pamiętamy na czym polega walka o wolność i prawa człowieka. Wiemy też jak ważna jest solidarność międzynarodowej opinii publicznej, bo w czasach Solidarności wielokrotnie tego doświadczaliśmy. Dlatego nie możemy milczeć.

Domagamy się od władz chińskich natychmiastowego zaprzestania prześladowań w Tybecie. Żądamy poszanowania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Uważamy, że władze chińskie winny wpuścić na teren Tybetu międzynarodową misję obserwacyjną, która przedstawi wiarygodny raport o panującej tam sytuacji. Protestujemy też przeciwko zamknięciu Tybetu dla dziennikarzy, którzy powinni międzynarodowej opinii publicznej prawdziwie i rzetelnie relacjonować zachodzące tam wydarzenia.

Uznając za słuszny apel obywatelski małopolskich organizacji pozarządowych proklamujemy 8 sierpnia 2008 roku, tj. dzień rozpoczęcia Olimpiady w Pekinie Małopolskim Dniem Solidarności z Tybetem. Wszystkie budynki należące do Województwa Małopolskiego będą w tym dniu udekorowane flagami Tybetu. Apelujemy również do władz małopolskich powiatów i gmin o podobne postępowanie. Wzywamy też wszystkich obywateli naszego województwa o wyrażenie solidarności z Tybetańczykami, którzy walczą o swoją wolność.”

Skip to content