Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

”Masz Pomysł ? Podziel się posiłkiem !”

Właśnie rozpoczęła się czwarta edycja Programu, w którym firma Danone przyzna 32 dotacje – po 5 tysięcy złotych każda – na wsparcie najlepszych pomysłów na dożywianie dzieci i młodzieży w tym roku szkolnym.
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, szkoły podstawowe i gimnazja, biblioteki, ośrodki kultury i grupy nieformalne (np. rady rodziców, grupy młodzieżowe, szkolne kluby wolontariatu).
Na wsparcie mogą liczyć wnioski, które mają na celu organizację dożywiania dzieci połączonego z wspieraniem ich rozwoju – zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Pomysły powinny być oparte na rzetelnej diagnozie potrzeb i możliwości lokalnego środowiska oraz w sposób innowacyjny włączać same dzieci w realizację projektu.
Ważne terminy:
• 1 października – 20 listopada – nabór wniosków.
• 20 listopada – 19 grudnia – rozpatrywanie wniosków przez Kapitułę Programu Grantowego.
• 20 grudnia – ogłoszenie listy projektów, które otrzymają dotację.
• 2 stycznia – 30 czerwca 2008 – realizacja projektów grantowych.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych dostępne są na stronie www.podzielsieposilkiem.pl

Skip to content