Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Melaniusze wręczone!

W czwartek 25 stycznia br. w tuchowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie noworoczne połączone z wręczeniem honorowych wyróżnień statuetką „Melaniusz”. Pani burmistrz Magdalena Marszałek podsumowała 2023 rok:

Tradycyjnie już spotkaliśmy się dzisiaj na noworocznych uroczystościach w Domu Kultury w Tuchowie. Chcemy podsumować miniony czas, ale także uhonorować, wyróżnić ludzi i instytucje zasłużone dla naszej gminy. W pierwszej części pozwoliłam sobie przedstawić to, jak z mojej perspektywy widzę ostatnie pięć lat – bo było to już ostatnie nasze spotkanie noworoczne w kończącej się kadencji. Ponad 5 lat temu to właśnie tutaj – w gminie Tuchów, obdarzyliście Państwo zaufaniem mnie i radnych rady miejskiej obecnej kadencji. Dla Was pracowaliśmy najlepiej jak potrafiliśmy, byliśmy wszędzie tam gdzie powinniśmy być. Służyliśmy z pasją i zaangażowaniem, słuchając Waszych głosów. Daliśmy z siebie wszystko co możliwe, a praca dla Was była i jest największą nagrodą i zaszczytem.Nie byłoby wspólnych sukcesów, gdyby nie zaangażowanie tak wielu osób. To wspólny wysiłek Radnych Rady Miejskiej w wyznaczaniu ścieżki rozwoju i trafnym wskazaniu inwestycji niezbędnych do wykonania, a także Sołtysów koordynujących pracę w terenie. To pracownicy urzędu miejskiego profesjonalnie obsługujący klientów, ale też realizujący szereg inwestycji. To dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy jednostek oświatowych, ośrodka pomocy społecznej, miejskiego ośrodka sportu i rekreacji, domu kultury i biblioteki, ale też spółki komunalnej „Dorzecze Białej”. Nie byłoby tak bogatego życia społecznego bez instytucji i szkół powiatowych działających na naszym terenie, fundacji, stowarzyszeń, kół gospodyń, klubów sportowych, jednostek ochotniczych straży pożarnych i tak wielu działaczy społecznych. To również z Wami aktywnie pracowaliśmy na rzecz mieszkańców, a także wspólnie organizowaliśmy wiele wydarzeń i uroczystości. Nie byłoby też sukcesu gdyby nie moi najbliżsi współpracownicy; zastępca Wiktor Chrzanowski, sekretarz gminy Jerzy Laska, skarbnik Szczepan Makarski i przewodniczący rady Pan Stanisław Obrzut. Pełne zaufanie, szczera rozmowa na każdy temat, wspólne rozwiązywanie najtrudniejszych spraw i wsparcie w najcięższych momentach dodawało mi sił do codziennej pracy. Dzisiaj widzę samorząd gminy Tuchów jako sprawną machinę, która z powodzeniem realizuje powierzone mu zadania, ale też samorząd słuchający potrzeb mieszkańców. Wielokrotnie powtarzam, że nasze inwestycje nie powstają zza biurka, tylko wyłaniają się z rozmów i zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców. Widzę gminę w której żyjemy, uczymy się, pracujemy, wspólnie świętujemy, przeżywamy sukcesy, znosimy trudne chwile. Widzę wspólnotę w której stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, drużyny OSP, ale też urzędy, szkoły i instytucje tworzą jedność. Widzę gminę która wstąpiła na ścieżkę rozwoju społecznego i gospodarczego i mam nadzieję że będzie podążać nią jeszcze przez długie lata. Za ten wspólny czas jestem Wam Wszystkim niezmiernie wdzięczna. – powiedziała Magdalena Marszałek – burmistrz Tuchowa.

Głównym punktem programu był moment uhonorowania laureatów statuetką „Melaniusz” za zasługi dla rozwoju miasta i gminy Tuchów.

W tym roku kapituła przyznała 3 wyróżnienia. Statuetkę „Melaniusz” otrzymali:

Opactwo Benedyktynów w Tyńcu 

…za dbanie o wszechstronny rozwój życia społecznego i religijnego, pielęgnowanie pamięci i kultury przodków jako fundamentu budującego poczucie tożsamości narodowej oraz kształtowanie chrześcijańskich zwyczajów i tradycji… 

Zakon benedyktynów w należących do opactwa dobrach, w tym Tuchowa i okolic, dbał o rozwój kultury we wszystkich jej wymiarach, począwszy od kultury agrarnej. Zakonnicy nauczyli Polaków wyrobu i wypalania cegły, dzięki czemu zastąpiono kamień i glinę trwałym materiałem, jaką jest średniowieczna cegła.  

Przejęcie parafii tuchowskiej przez benedyktynów w XV wieku wiązało się z podniesieniem rangi miejscowości. Ufundowano nowy klasztor. Przeniesiono parafię do kościoła św. Jakuba. Przy dawnym kościele Panny Maryi utworzono przeorat, łącząc go z uposażeniem parafii. Benedyktyni dbali o szkolnictwo. W 1463 roku założono szkołę, którą kierował benedyktyn scholastyk, a do pomocy miał bakałarza i kantora.  W XV wieku pięciu tuchowian studiowało na Uniwersytecie Krakowskim, a w XVI wieku było ich szesnastu. Obejmując zaszczytne stanowiska, rozsławiali imię naszego miasta. Wśród nich znalazł się Marcin Melaniusz, późniejszy benedyktyn, proboszcz tuchowski, pisarz, fundator stypendium dla dwóch tuchowian, który spisywał cuda i łaski otrzymywane przez wiernych. Dzięki jego staraniom został wydany dekret o łaskami słynącym obrazie Matki Bożej.  

Z inicjatywy benedyktynów w Tuchowie powstało również przytulisko (szpitalik) dla chorych i tułaczy.  

W średniowieczu benedyktyni sprawowali opiekę duchową nad kilkunastoma bractwami zrzeszającymi rzemieślników. W skryptorium klasztornym prowadzono księgi brackie, a także kronikę zarówno przeoratu, jak i miejscowości.  

Benedyktyni wybudowali w Tuchowie kościoły będące perełkami architektury i wyposażenia. W 1460 roku powstał kościół św. Jakuba St. Apostoła, który spłonął w pożarze na początku XVII wieku. O. Sebastian Pilsz – benedyktyn, prepozyt tuchowski w 1627 roku wzniósł murowany kościół, który spłonął w 1789 roku. W latach 1665-1682 benedyktyni pozyskali sponsorów i wybudowano kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Opat tyniecki Benedykt Bartoszewski w 1758 roku pokrył blachą miedzianą główną nawę kościoła NNMP, sygnaturkę i kaplicę Niepokalanego Poczęcia. Benedyktyn proboszcz o. Odon Kontenowicz na gruzach spalonego kościoła z funduszy klasztornych wybudował obecny kościół św. Jakuba St. Apostoła. To dar benedyktynów dla Tuchowa.  

To w Tuchowie rezydował ostatni opat tyniecki i pierwszy biskup tarnowski Florian Amand Janowski, fundator m.in. figur św. Floriana, NMP, św. Jana Nepomucena oraz organów w kościele  NMP.  

Tuchowianie nie mogą zapomnieć o tych, którym ich miasto tak wiele zawdzięcza. Ich obecność przypomina o naszym zakorzenieniu w Europie. O tym wielkim wkładzie w kulturę duchową i materialną nie wolno nam zapomnieć. To jest fundament dający oparcie i zapewniający przetrwanie. 

Wiesław Dudziński 

…za niesienie pomocy chorym, potrzebującym, uśmiech, życzliwość i wielkie serce, otwartość na innowacje w medycynie, odwagę w podejmowaniu coraz to nowych obowiązków… 

Lekarz medycyny, który skończył Akademię Medyczną w Poznaniu. 
W 1981 roku rozpoczął pracę zawodową w Zespole Opieki Zdrowotnej  
w Tuchowie jako lekarz stażysta. Następnie został młodszym asystentem w Przychodni Rejonowej w Tuchowie oraz  kierownikiem Punktu Lekarskiego w Siedliskach (później Wiejskiego Ośrodka Zdrowia). W 1982 roku został zatrudniony w Oddziale Pomocy Doraźnej i Przyjęć w Tuchowie. W 1984 roku uzyskał pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie chorób wewnętrznych, został powołany na stanowisko inspektora ds. orzecznictwa lekarskiego w ZOZ w Tuchowie w ramach dodatkowego zatrudnienia. Obowiązki pełnił również w  Dziale Podstawowej Opieki Zdrowotnej ZOZ w Tuchowie, a od września 1988 roku został mianowany kierownikiem Oddziału Pomocy Doraźnej i Przyjęć w Tuchowie. 

Dzięki jego zaangażowaniu w Siedliskach oprócz gabinetu internisty powstał gabinet stomatologiczny, gabinet lekarza pediatry oraz apteka.  

W 1993 roku Wiesław Dudziński uzyskał tytuł specjalisty drugiego stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, a od stycznia 1995 roku zorganizował i w Przychodni Rejonowej w Tuchowie prowadził Poradnię Diabetologiczną, utworzoną za zgodą krajowego konsultanta w dziedzinie diabetologii – prof. dr. hab. Jacka Sieradzkiego. Taką samą poradnię zorganizował w Wiejskim Ośrodku Zdrowia w Siedliskach. 

Z pracy Wiesława Dudzińskiego w obu poradniach przez lata korzystało wielu pacjentów z gminy Tuchów i z ościennych gmin. Aby sprostać temu trudnemu zadaniu, jakim jest leczenie cukrzycy u osób dorosłych, Wiesław Dudziński rozpoczął specjalizację drugiego stopnia w zakresie diabetologii i tytuł specjalisty uzyskał w 1997 roku. Spostrzeżeniami i doświadczeniami w leczeniu chorych na cukrzycę dzielił się z innymi lekarzami na łamach swoich publikacji w dziedzinie diabetologii. Od roku 1997 pełnił funkcję dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tuchowie. Zrezygnował z niej w 1999 roku. 

Wiesław Dudziński w 1998 roku uzyskał tytuł lekarza rodzinnego – specjalisty medycyny rodzinnej, a z czasem przekształcił Wiejski Ośrodek Zdrowia w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INMED.  

Na bieżąco doskonali swój warsztat pracy, biorąc każdego roku udział w krajowych szkoleniach Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Internistycznego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.  

Wiesław Dudziński doskonale zna środowisko, w którym pracuje, w tym problemy ludzi, którym chce nieść jak najlepszą i możliwie jak najszybszą pomoc.  

Aleksander Kajmowicz 

…za działania na rzecz rozwoju kulturalnego, społecznego, religijnego i przyrodniczego społeczności, w której żyje, troskę o dziedzictwo narodowe i pamięć historyczną, altruizm oraz ciągłą gotowość służby innym… 

Tuchowianin, miłośnik przyrody, pszczół, historii oraz biegania; społecznik, pomysłodawca i inicjator wydarzeń i akcji charytatywnych. Doskonale łączy obowiązki rodzinne, pracę zawodową, pracę w gospodarstwie rolnym z działaniem na rzecz lokalnej społeczności, a zwłaszcza Osiedla Garbek.  

Od 1999 roku jest przewodniczącym Rady i Zarządu Osiedla Garbek. W roku 2014 zapoczątkował lokalne uroczystości patriotyczne na cmentarzu wojennym nr 158 na Garbku, które od 2021 roku przybrały charakter gminnych uroczystości Święta Niepodległości. Od 2018 roku organizuje Marsze Pamięci o Legionistach spod Łowczówka. W 2020 roku wraz z przyjaciółmi aktywnie włączył się w długo wyczekiwany remont cmentarza nr 158. Efektem tego działania było przywrócenie pierwotnego wyglądu cmentarza oraz uroczyste jego poświęcenie 11 listopada 2022 roku.  

Z jego inicjatywy 16 października 2014 roku, na pamiątkę kanonizacji Jana Pawła II, grupa mieszkańców i gości posadziła Dąb Papieski, a miejsce to nazwano Papieskim Brzyzkiem. Aleksander Kajmowicz jest też pomysłodawcą Szlaku Papieskiego, organizatorem i uczestnikiem Tuchowskich Ekstremalnych Dróg Krzyżowych prowadzących z Jamnej do Tuchowa. Tuchowskie Wzgórze Flagi, gdzie od kilku lat dumnie powiewa Flaga Rzeczypospolitej Polskiej, to też jego pomysł i realizacja.  

Aleksander Kajmowicz od 2017 roku jest prezesem Koła Pszczelarzy w Tuchowie, największego w regionie, którego członkami są również pszczelarze z gminy Gromnik, Ryglice, Zakliczyn, Rzepiennik Strzyżewski i innych.  

Jego sukcesem była również akcja „Posadź Lipę”, w ramach której rozdano ponad 1000 sadzonek lipy drobnolistnej. Pan Aleksander działa również charytatywnie, biorąc udział w różnych akcjach. Sam projektuje i w dużej mierze wykonuje wieńce dożynkowe.  

Pan Aleksander to także aktywny członek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Tuchowie oraz biegacz – członek klubu sportowego LKS Burzyn.  

Za pracę na rzecz osiedla odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi. Za pracę i opiekę nad cmentarzem wojennym nr 158 Tuchów Garbek otrzymał medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Ponadto Polski Związek Pszczelarski odznaczył go Złotą Odznaką PZP za działalność na rzecz rozwoju pszczelarstwa.  

Pan Aleksander Kajmowicz to człowiek szczęśliwy i spełniony. 

Zakończeniem uroczystości był koncert Moniki Wenty aktorki Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie oraz muzyka Piotra Niedojadło.

Miłym elementem spotkania noworocznego była degustacja potraw regionalnych przygotowana przez koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia z naszej gminy:

  • Koło Gospodyń Wiejskich „Wspólne dobro” w Buchcicach
  • Stowarzyszenie „Nasza Dąbrówka Tuchowska”
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Jodłówce Tuchowskiej
  • Stowarzyszenie Miłośników Karwodrzy
  • Stwardzienie „Aktywni Lubaszowianie”
  • Koło Gospodyń Wiejskich Łowczowianki w Łowoczowie
  • Koło Gospodyń Wiejskich w Siedliskach

Fotorelację przygotował Wojciech Kras.