Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Miejska Komisja Wyborcza w Tuchowie informuje

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuchowie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości składu osobowego Komisji oraz terminów pełnionych dyżurów, związanych z rejestracją kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuchowie oraz na Burmistrza Tuchowa.

Miejska Komisja Wyborcza w Tuchowie została powołana w składzie:

Przewodniczący Komisji – Pan Mieczysław Drąg
Zastępca Przewodniczącego Komisji – Pan Tadeusz Bajorek
Członek Komisji – Pan Piotr Stanisław Pierzchała
Członek Komisji – Pan Jarosław Stanisław Kaniewski
Członek Komisji – Pan Józef Sławomir Szary
Członek Komisji – Pan Krzysztof Paweł Jasiński
Członek Komisji – Pan Bronisław Bartkowski
Członek Komisji – Pan Bolesław Władysław Bajorek
Członek Komisji – Pan Władysław Salamon

Komisja będzie pełnić dyżury w następujących dniach:
13 września 2018 r. (czwartek) od godz. 16.00 do godz. 20.00
14 września 2018 r. (piątek) od godz. 16.00 do godz. 20.00
15 września 2018 r. (sobota) od godz. 10.00 do godz. 14.00
17 września 2018 r. (poniedziałek) od godz. 16.00 do godz. 24.00
21 września 2018 r. (piątek) od godz. 16.00 do godz. 20.00
24 września 2018 r. (poniedziałek) od godz. 16.00 do godz. 20.00
25 września 2018 r. (wtorek) od godz. 16.00 do godz. 20.00
26 września 2018 r. (środa) od godz. 16.00 do godz. 24.00

W trakcie pełnionych dyżurów Miejska Komisja Wyborcza przyjmować będzie:
zgłoszenia kandydatów na radnych Rady Miejskiej w Tuchowie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 24.00,
– zgłoszenia kandydatów na Burmistrza Tuchowa do dnia 26 września 2018 r. do godz. 24.00

Siedzibą Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuchowie jest budynek ratusza, ul. Rynek 1,
33-170 Tuchów, sala narad – pokój nr 10, tel. 14 6525 176 wew. 79.

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Tuchowie

Mieczysław Drąg

Skip to content