Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Minimalizować skutki zderzenia

Tuchowska firma WIMED wprowadza na rynek nową technologię podnoszącą bezpieczeństwo na drogach. Mowa tu o systemie „Prolife”, czyli konstrukcjach wsporczych przeznaczonych do oznakowania dróg.

Ważne cechy i zalety nowego systemu PROLIFE to między innymi:
• Możliwość zmniejszenia ciężkość kolizji poprzez charakterystyczny otwarty profil.
• Wysoka klasa odporności na napór wiatru.
• Utrudniona kradzież znaku.
• Zmniejszenie ilości kradzieży dzięki łatwo identyfikowalnym słupkom i konstrukcjom.
• Niemożliwy obrót znaku wokół słupka.
• Zmniejszenie wagi konstrukcji w porównaniu do tradycyjnie stosowanych.
• Możliwość poprawy widoczności słupka i oznakowania poprzez obklejenie.
• Przystosowanie do montażu wszystkich systemów, typów i rodzajów oznakowania.
Źródło: www.wimed.pl

Skip to content