Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Młodzieżowa Rada Gminy kończy kadencję

Serdecznie zapraszam do udziału we wspólnej sesji Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów, która odbędzie się w dniu 14 grudnia (środa) o godz. 9:00 w sali posiedzeń w ratuszu. Będzie to XII sesja Młodzieżowej Rady IV kadencji oraz I sesja Rady V kadencji.

Program sesji:
1. Otwarcie sesji, powitanie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów w kadencji 2009–2011.
4. Wręczenie podziękowań Radnym kończącym IV kadencję.
5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze, prezentacja radnych V kadencji.
6. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej.
7. Wybór przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów.
8. Wybór wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy.
9. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady.
10. Zapoznanie radnych z zadaniami Młodzieżowej Rady.
11. Zapytania i wolne wnioski.
12. Zamkniecie sesji.