Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Młodzieżowa Sesja Rady Gminy

W dniu 12 grudnia 2007 r. (środa), o godz. 10:00 odbędzie się wspólna sesja Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów dla radnych kończących kadencję oraz dla członków nowej Rady.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Ryszard Wrona

Posiedzenia odbędą się w sali narad w Ratuszu.
Program sesji:
1. Otwarcie sesji, powitanie.
2. Przedstawienie porządku obrad,
3. Przedstawienie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów w kadencji 2005 – 2007,
4. Wręczenie podziękowań radnym kończącym kadencję,
5. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na kadencję 2007 – 2009, prezentacja radnych,
6. Wybór składu Komisji Skrutacyjnej,
7. Wybór przewodniczącego Młodzieżowej Rady Gminy Tuchów,
8. Wybór wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Gminy,
9. Wybór sekretarza Młodzieżowej Rady,
10. Wnoszenie interpelacji przez radnych,
11. Zapoznanie radnych z ustawą o samorządzie gminnym, Statutem Młodzieżowej Rady Gminy i zadaniami Rady,
12. Odpowiedzi na interpelacje,
13. Zapytania i wolne wnioski,
14. Zakończenie sesji.

Skip to content