Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór wniosków – dotacje

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach działania “Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z zakresu:
– “Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
– “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
– “Małe projekty”
wdrażanych za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju działającego na terenie gmin: Tuchów, Rzepiennik Strzyżewski, Gromnik, Szerzyny, Ryglice.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
28.12.2009r. – 26.01.2010r.
bezpośrednio w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów.

Kontakt telefoniczny: 014 6525 436,
e-mail: pogostoro@interia.pl
Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia: www.psr.tuchow.pl

Skip to content