Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór wniosków w Pogórzańskim Stowarzyszeniu Rozwoju


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO informuje o możliwości składania za pośrednictwem Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju działającego na terenie gmin: Tuchów, Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Szerzyny wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:
5 lipca 2012 roku – 27 lipca 2012 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00.
Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.
Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania www.psr.tuchow.pl.

Kryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl i Lokalnej Grupy Działania www.psr.tuchow.pl oraz w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju, ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 – 16:00.

Wysokość dostępnych środków w 2012 roku na operacje w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” z zakresu:
– „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” wynosi 640 000,00 zł.
– „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” wynosi 374 000,00 zł.
– „Odnowa i rozwój wsi” wynosi 1 188 700,00 zł.

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel.14/ 652 44 04 i e-mailem: pogostoro@interia.pl

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD: Wnioskodawca musi osiągnąć minimum 60 % punktów.

Skip to content