Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nabór wniosków w roku 2010 – konsultacje

Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju zgodnie z harmonogramem naboru wniosków w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju ogłosi nabór wniosków w II kwartale 2010r. Planowany czas trwania naboru to przełom miesiąca maja i czerwca. W związku z tym już teraz zapraszamy do konsultowania swoich pomysłów na projekt.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać dotację z funduszy unijnych na zrealizowanie swojego pomysłu?

KROK 1

Wybierz działanie w ramach którego chcesz zrealizować swoje przedsięwzięcie

 • Małe projekty
 • Odnowa i rozwój wsi
 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

KROK 2

Sprawdź czy Twój pomysł realizuje przynajmniej jeden z celów Lokalnej Strategii Rozwoju Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

CEL 1. Opracowanie i wdrożenie kompleksowej oferty turystycznej Pogórza, opartej na lokalnych walorach kulturowych oraz przyrodniczych

 • 1.1. Zagospodarowanie turystyczne obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
  – podniesienie standardu istniejącej oraz rozwój nowej infrastruktury turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej oraz dziedzictwa kulturowego
 • 1.2. Zintegrowana promocja walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju
  – wdrożenie działań promocyjnych i informacyjnych na temat atrakcji turystycznych obszaru Pogórza
 • 1.3. Kreowanie rozpoznawalnej marki pogórzańskich produktów lokalnych
  – wspieranie lokalnych środowisk w popularyzacji produktów lokalnych z terenu Pogórza

CEL 2. Zwiększenie poziomu integracji, aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców

 • 2.1. Wzrost umiejętności i kwalifikacji mieszkańców
  – lokalny system szkolenia i przekwalifikowania mieszkańców
 • 2.2. Rozwój oferty czasu wolnego dla różnych grup społecznych
  – modernizacja przestrzeni publicznej pod potrzeby rozwoju aktywności lokalnej
  – zachowanie tradycji i tożsamości kulturowej obszaru LGD

CEL 3. Zachowanie walorów środowiska naturalnego Pogórza

 • 3.1. Odpowiedzialne gospodarowanie w środowisku naturalnym
  – zmiana świadomości mieszkańców w zakresie ochrony zasobów środowiskowych
 • 3.2. Zwiększenie poziomu wykorzystania alternatywnych źródeł energii na obszarze Pogórza
  – czysta energia

KROK 3

Jeśli Twój pomysł wpisuje się w przynajmniej jeden z powyższych celów to zapraszamy do naszego biura (Tuchów, ul. Chopina 10) w celu skonsultowania projektu. Dostępni jesteśmy od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony www.psr.tuchow.pl i do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi wypełniania wniosku.

Dostępni jesteśmy również pod numerem telefonu 14 652 44 04 bądź pod adresem e-mail: pogostoro@interia.pl

Ilość środków przeznaczonych na zbliżający się nabór:

 • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 200 000 zł
 • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 220 000 zł
 • Odnowa i rozwój wsi – 2 242 188 zł
 • Małe projekty – 222 500 zł
Skip to content