Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

NADANIE IMIENIA SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZABŁĘDZY

Serdecznie zapraszamy wszystkich, a w szczególności byłych absolwentów do Zabłędzy na gminną inaugurację roku szkolnego 2006/07 związaną z nadaniem imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Zabłędzy, która to odbędzie się 2 września 2006 roku o godz. 10 – tej na boisku przy szkole z udziałem Ks. Biskupa Wiktora Skworca, władz gminnych, powiatowych, kuratoryjnych i innych zaproszonych gości.
Zaprasza Dyrektor szkoły – Halina Gawron

Zapraszamy do fotogalerii…

Program uroczystości:
· 10.00 – Uroczysta Msza św.- boisko przy szkole
· Powitanie Gości przez Dyrektora Szkoły
· Wręczenie aktu nadania imienia szkole przez Burmistrza Gminy Tuchów
· Odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej
· Wystąpienie zaproszonych gości
· Cześć artystyczna
· Zwiedzanie szkoły, zapoznanie się z historią szkoły

Serdecznie zapraszamy


Zabłędza – nieduża miejscowość w gminie Tuchów położona na zboczu doliny Białej
z pięknymi miejscami widokowymi oraz ciekawie zaprojektowanym budynkiem szkoły. Początki szkolnictwa w Zabłędzy są dość odległe i sięgają 1914 r. Szkoła przeszła przez różne reformy oświatowe i strukturalne. Ostatnia reforma strukturalna przeprowadzona przez władze gminy Tuchów wymuszona niżem demograficznym spowodowała, że jest to szkoła
4 – oddziałowa z klasami O – III, do której dowożone są dzieci z Karwodrzy. Obecny budynek funkcjonuje 50 lat i wymagał rozbudowy i gruntownego remontu. Wspólnymi siłami i dzięki przychylności Pana Burmistrza Mariusza Rysia oraz całej Rady Gminy Tuchów szkoła pracuje w warunkach na miarę XXI w. Mamy odnowione sale dydaktyczne w tym
2 nowe po dokonanej rozbudowie, salę do zajęć ruchowych, świetlicę, bibliotekę, salę komputerową. W bieżącym roku jeszcze ze środków Unii Europejskiej mamy otrzymać nowoczesną pracownię komputerową. Obecnie trwają duże prace remontowe ze środków gminnych na zewnątrz budynku a dotyczą wymiany okien, odwodnienia, wykonania ocieplenia i elewacji budynku.
Nasza szkoła jest szkołą partnerską, oferującą nowoczesne nauczanie. Przedmiotami nadobowiązkowymi są język angielski i informatyka. Promujemy solidną i rzetelną naukę
a nadrzędną wartością jest wychowanie patriotyczne i rodzinne. Szkoła zawsze osiągała wysokie wyniki w sprawdzianach zewnętrznych, jest organizatorem wielu konkursów, wycieczek, oraz uroczystości wewnętrznych i środowiskowych. Szkoła oferuje dużą różnorodność zajęć pozalekcyjnych takich jak: kółka matematyczne, teatralne, gry i zabawy dydaktyczne, zajęcia ruchowe i gimnastykę korekcyjną. W szkole działa Samorząd Uczniowski, Koło Miłośników Przyrody i Świetlica profilaktyczna.
Nawiązując do Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie Oświaty, która mówi że „Kształcenie i wychowanie ma służyć rozwijaniu u dzieci i młodzieży poczucia odpowiedzialności i miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego” postanowiliśmy wspólnie Rada Pedagogiczna, uczniowie i rodzice wybrać wzorzec naszego wychowania i kształcenia. Co do wyboru patrona była zupełna zgodność
i jest nim niekwestionowany autorytet i wybitna postać Ojca Świętego Jana Pawła II. Prace nad wyborem patrona trwały od 2004 r. i w grudniu 2005 r. otrzymaliśmy akceptację naszych zamiarów od ks. Biskupa Wiktora Skorca. Jesteśmy świadomi, że tak wielka i zacna postać jaką jest Jan Paweł II zobowiązuje nas do jeszcze większego wysiłku i lepszej pracy. Szkoła musi być wzorem i promować działania zmierzające do wychowania w prawdzie i miłości bo jak powiedział Jan Paweł II „Miłość uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości
i uprzedzeń”. Wszystkie prace dobiegają końca, i zbliża się uroczystość nadania imienia szkole. Mamy piękną tablicę pamiątkową projektu artysty rzeźbiarza – Pana Władysława Sukiennika ufundowaną przez firmę „Korex” Państwa Bernadetty i Kazimierza Szablowskich.
Skip to content