Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowa deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy mieszkańców, że nową deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą możliwość obniżenia ww. opłaty (z 21 na 19 zł/osobę/m-c) pod warunkiem kompostowanie bioodpadów, będzie można pobrać ze strony internetowej lub w urzędzie po 20 stycznia 2020 r.
Przypominamy, że nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych obowiązywać będą od 1 lutego 2020 r.
W przypadku, kiedy mieszkaniec nie będzie kompostował bioodpadów, wówczas nie ma konieczności składania nowej deklaracji.

Skip to content