Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Nowy numer NIP

W zawiązku z aktualizacją zgłoszenia danych Gminy Tuchów w II Urzędzie Skarbowym w Tarnowie, informujemy że od 1 stycznia 2016 roku nastąpi zmiana numeru NIP.

Dotychczasowe dane: Gmina Tuchów, nr NIP: 873-10-10-365
Zmiana od 1 stycznia 2016 roku: Gmina Tuchów, nr NIP: 993-033-64-43

Gmina będzie się posługiwać nowym numerem NIP we wszystkich dokumentach, z wyłączeniem spraw związanych z rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych i składek na ubezpieczenie społeczne (sprawy dotyczące zatrudnienia pracowników).

Z uwagi na powyższe, od dnia 1 stycznia 2016 roku do zawierania wszelkich umów (z wyłączeniem umów o pracę, zlecenie i o dzieło z osobami fizycznymi) oraz do rozliczeń z kontrahentami z tytułu dostawy towarów i wykonania usług, Gmina będzie się posługiwać następującymi danymi:
Gmina Tuchów,
ul. Rynek 1,
33-170 Tuchów,
nr NIP: 993-033-64-43,
nr REGON: 851661168.

Ponadto wszelkie rachunki i faktury oraz umowy dotyczące dostawy towarów i wykonania usług, wystawione po 31 grudnia 2015 roku na Urząd Miejski w Tuchowie, będą podlegać zmianie lub korekcie.

W związku z tym, prosimy wszystkich kontrahentów Gminy Tuchów, o stosowanie od 1 stycznia 2016 roku nowych danych dotyczących naszej jednostki.

Informacja burmistrza Tuchowa o zmianie numeru NIP – kliknij, aby pobrać. (*.pdf)

Skip to content