Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O konkursie historycznym „Od Oleandrów do Łowczówka”

4 listopada 2015r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem w Tuchowie odbył się XI konkurs historyczny „Od Oleandrów do Łowczówka”. Wzięli w nim udział uczniowie szkół podstawowych (6), gimnazjów (3) i szkół ponadgimazjalnych (2).

Uczniowie musieli wykazać się znajomością książki Józefa Kozioła „Straceńców los, czyli o legionistach spod Łowczówka” oraz wiadomościami dotyczącymi I wojny światowej.
Bitwa pod Łowczówkiem miała miejsce w dniach 22- 25 grudnia 1914 r.. Brała w niej udział I Brygada Legionów Polskich. Bitwą dowodził ppłk Kazimierz Sosnkowski, pod nieobecność Józefa Piłsudskiego, który przebywał na rozmowach w Wiedniu. Brygada swoje zadania wykonała, zdobyła wzgórza 360 i 343 oraz zepchnęła Rosjan nad Białą. Przeprowadziła 5 wielkich szturmów, odparła 16 kontrataków, wzięła do niewoli ponad 600 jeńców. Za to Brygada zapłaciła niemałą cenę: zginęło 128 żołnierzy, w tym 38 oficerów, rannych zostało 342 żołnierzy.

Nazwa Łowczówek jest wymieniona na płytach Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie, wśród nazw miejscowości wsławionych czynem zbrojnym oręża polskiego.

Wracając do zmagań konkursowych, pragnę poinformować, że drużyna Szkoły Podstawowej im. Stanisława Staszica w Tuchowie w składzie: Jowita Grzebień i Bartłomiej Janas – klasa VIa, Dominika Lipka – klasa VIb zajęła I miejsce. Uczniowie do konkursu przygotowywali się pod kierunkiem Małgorzaty Buczyńskiej.

Drużyna Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w składzie: Weronika Radwan – klasa Ic, Izabela Lipka – klasa IIa, Wojciech Mazurkiewicz – klasa IId zajęła II miejsce. Do konkursu uczniów przygotowywała pani Bernadeta Baran.

Uczniom i ich nauczycielom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Małgorzata Buczyńska

Skip to content