Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

O Miecz i Złote Klucze Tuchowa

Trwa konkurs poetycki na debiutancki tomik i wiersz, balladę lub piosenkę o Tuchowie, organizowany po raz trzeci przez stowarzyszenie „Liberum Arbitrium”. Prace można nadsyłać – wyłącznie w wersji elektronicznej i formacie *.doc do dnia 30 kwietnia 2009 roku.

Konkursowi patronują: Burmistrz Tuchowa, Klasztor Ojców Redemptorystów, Dom Kultury w Tuchowie i Towarzystwo Miłośników Tuchowa.
Regulamin:
III Międzynarodowy Konkurs Poetycki Stowarzyszenia LIBERUM ARBITRIUM organizowany jest pod hasłem „O MIECZ I ZŁOTE KLUCZE TUCHOWA” i adresowany do twórców – Polaków w Ojczyźnie i poza jej granicami oraz do autorów innych narodowości piszących po polsku. W konkursie na debiutancki tomik mogą wziąć udział autorzy, którzy nie mają w swoim dorobku książki poetyckiej.
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do dnia 30 kwietnia 2009 roku projektu tomiku poetyckiego zawierającego od 40 do 50 wierszy wraz z krótką notką biograficzną (bez projektu okładki i stron redakcyjnych).
Natomiast wszystkich twórców emocjonalnie związanych z Tuchowem, niezależnie od dorobku literackiego, organizatorzy zachęcają do nadesłania pojedynczych utworów (wiersz, ballada, piosenka) o Tuchowie. Ta kategoria konkursowa będzie oddzielnie oceniana.

Prace należy nadsyłać wyłącznie w wersji elektronicznej na adres e-mail: liberum2009@gmail.com w formacie .doc jako załącznik do wiadomości. W temacie wiadomości prosimy wpisać swoje imię i nazwisko, a w treści wiadomości adres i telefon kontaktowy. Laureaci konkursu na tomik otrzymają po 200 egzemplarzy autorskich (łączny nakład tomiku 300 egzemplarzy). Wydawca zastrzega sobie prawo do ostatecznej redakcji nadesłanych projektów. Brak wzajemnych uzgodnień w tym zakresie oznacza odstąpienie autora od udziału w konkursie. Ważne zastrzeżenie: utwory zawierające treści o charakterze wulgarnym, obscenicznym i antyhumanitarnym nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie. Organizatorzy przewidują przyznanie specjalnych nagród dla wyróżniających się uczestników konkursu. Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni do Tuchowa na uroczyste ogłoszenie wyników konkursu, biesiadę i warsztaty poetyckie (wrzesień 2009). Organizatorzy zapewnią dwa noclegi i wyżywienie. Koszty dojazdu nie będą zwracane. Udział w konkursie oznacza zgodę autora na wykorzystanie nadesłanych utworów w działalności statutowej Stowarzyszenia „Liberum Arbitrium”, nieodpłatnego zamieszczenia wyróżnionych utworów w publikacjach pokonkursowych, w mediach i na łamach prasy.

Skip to content