Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obóz młodzieżowych drużyn pożarniczych

Kolejny już raz, dzięki dofinansowaniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie, Rady Osiedla Tuchów Lewobrzeżny i gminnych samorządów, strażacy ochotnicy z Tuchowa i Ryglic zorganizowali obozy szkoleniowe dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych ze swoich gmin.

Obozy zrealizowano w ramach zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Współpraca, którą prowadzą ze sobą obie jednostki zaowocowała po raz drugi wspólną organizacją obozów a druhowie tym razem jako bazę szkoleniową wybrali Dom Wczasów Dziecięcy w Porębie Wielkiej (pow. limanowski). Obóz przeprowadzony został w terminie 8 – 17 lipca br. i udział w nim wzięło 2 grupy po 50 młodych strażaków z każdej gminy – członków młodzieżowych drużyn pożarniczych z gminy Tuchów i Ryglice.

Podczas dziesięciodniowego pobytu uczestnicy obozu uczestniczyli m.in. w ćwiczeniach i szkoleniach związanych z pożarnictwem i ochroną przeciwpożarową a także zajęciach z pierwszej pomocy oraz sportowych. Szkolenia zostały przygotowane i prowadzone przez komendantów gminnych Łukasza Giemzę (Tuchów) i Wiesława Siedlika (Ryglice), którzy pełnili jednocześnie funkcję komendantów obozów. We współpracy z dyrekcją oraz kadrą wychowawczą ośrodka udało się także przygotować dla uczestników wiele dodatkowych atrakcji tj. zajęcia na basenie, sali gimnastycznej, kortach tenisowych, wycieczki autokarowe w Pieniny i do Inwałdu a także piesze wędrówki po lokalnych trasach turystycznych.

Zakończenie obozów odbyło się w środę 17 lipca br. na terenie ośrodka a w uroczystym apelu udział wzięli m.in. Komendant Miejski PSP w Tarnowie st. bryg. Piotr Szpunar, Zastępca KM PSP w Tarnowie bryg. Piotr Wójcik, burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek, burmistrz Ryglic Paweł Augustyn, prezes ZOG ZOSP RP w Tuchowie Mieczysław Kras, przewodniczący Rady Miejskiej w Ryglicach Marek Dudowicz, zastępca burmistrza Tuchowa a zarazem przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchowie Wiktor Chrzanowski, naczelnik OSP w Tuchowie i radny Rady Osiedla Tuchów Lewobrzeżny Grzegorz Wąs, prezes OSP w Mesznej Opackiej Wacław Krupa a także dyrektor Domu Wczasów Dziecięcych Grzegorz Dziadoń.

Pomimo niewyspania czy zmęczenia łzy, które pojawiły się w oczach uczestników podczas pożegnania a także zadawane przez nich pytania o kolejne tego typu obozy są najlepszym dowodem, że inicjatywa wspierana i współfinansowana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego PSP a także samorządy gminy Tuchów i Ryglice to wspaniała forma szkolenia, nauki a przede wszystkim kształtowania postaw obywatelskich i zachęcania dzieci i młodzieży do wstępowania w szeregi ochotniczych straży pożarnych.

Tekst: Łukasz Giemza

fot. Wojciech Kras

Skip to content