Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obwodnica Tuchowa: duży krok naprzód!

W ostatnich dniach listopada nastąpił duży postęp prac związanych z projektowaniem obwodnicy Tuchowa. Trwające od kilku miesięcy uzgodnienia z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi nie przynosiły oczekiwanego rozwiązania. W ostatnich dniach listopada nastąpił przełom!

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek odbyła serię spotkań z przedstawicielami Zarządu Dróg Wojewódzkich, Zarządu Dróg Powiatowych i dyrekcją PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu.

Problemem do natychmiastowego rozwiązania był projektowany wiadukt nad linią kolejową i jego wpływ na widoczność przejazdu kolejowego na drodze powiatowej w kierunku Burzyna.

Informujemy, że PKP PLK S.A. wydała pozytywne stanowisko w którym uznała, że proponowany projekt wiaduktu nad linią kolejową można przekazać do uzgodnienia bez konieczności uzyskania odstępstwa od przepisów prawa regulującego funkcjonowanie przejazdów kolejowo-drogowych.

W związku z tym w najbliższych tygodniach powinno nastąpić uzgodnienie projektu z PKP PLK S.A. a następnie finalizacja prac projektowych.

Burmistrz Tuchowa Magdalena Marszałek dziękuje za przychylność wszystkim instytucjom zaangażowanym w prace nad obwodnicą Tuchowa.

Jednocześnie informujemy mieszkańców, że w najbliższych tygodniach zorganizujemy spotkanie informacyjne w sprawie wału przeciwpowodziowego domykającego. Przewidujemy również konsultacje z mieszkańcami w sprawie zabezpieczenia przeciwpowodziowego. O postępach prac będziemy informować na bieżąco.