Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Oferta realizacji zadania publicznego

Burmistrz Tuchowa informuje, iż w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tuchowie została złożona uproszczona oferta realizacji zadania publicznego przez Uczniowski Klub Sportowy LIDER w Tuchowie w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kliknij, aby zapoznać się z ofertą.

Skip to content